Đèn đường điện mặt trời

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐIỆN MẶT TRỜI LÀ GÌ

Là hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) để tạo ra điện cung cấp cho đèn chiếu sáng ngoài trời, nên gọi là hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời.

Về cơ bản, Hệ thống Chiếu sáng Năng lượng mặt trời bao gồm:

Về cơ bản, Hệ thống Chiếu sáng Năng lượng mặt trời bao gồm:

TRƯỜNG HỢP NÀO CẦN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Hệ thống thích hợp với mọi khu vực ngoài trời cần chiếu sáng. Đây là giải pháp lý tưởng và hiệu quả cho nơi chưa có điện hoặc có nhưng việc kéo điện tốn kém và phức tạp.

Hình ảnh điện mặt trời sử dụng cho các nơi công cộng và đường phố